ѕоздрав от Ќиколай »бушев - »зпълнителен директор на УјрсеналУ јƒ

„естит 8-ми ƒекември
 —къпи студенти,
јрсеналски колежани,
”важаеми преподаватели и служители в “ехнически колеж- азанлък,
”важаеми проф. √анев,
 
«а мен е чест да ¬и поздрав€ от името на ръководството на  най-гол€мото дружество в сферата на машиностроенето в страната - „јрсенал“ јƒ, по случай  празника на академичната общност - 8 декември.
“ова е ден, който обедин€ва в себе си вековните научни традиции и младостта в общ стремеж  към разшир€ване на пределите на човешкото познание.
«атова ¬и пожелавам да съхраните амбици€та за овлад€ване на знание и професионална реализаци€, да надграждате в  нови познани€  и умени€, защото животът обича смелите и упоритите и само те могат да сбъдват мечтите  си.
 «апазете  докрай жив духа на младежкото дръзновение! 
Ѕъдете последователни, следвайте мечтите си, за да направите страната ни  и родни€ ни  азанлък м€стото, в което се реализирате такива, каквито се виждате в мечтите си!
 
∆ела€ ¬и да сте здрави, упорити, смели и силни, готови за предизвикателствата на времето!

 „≈—“»“ ѕ–ј«Ќ» !                                                                                                                                                     Ќиколай »бушев
ѕочетен гражданин на  азанлък
»зпълнителен директор на “јрсенал“ јƒ
ƒарител на “ехнически колеж -  азанлък                                                                                                               (06.12.2019г.)