Контакти

СОФИЯ  

Вр. и.д. директор Канцелария  

ТУ - София, бл. 2, каб. 2307Б

бул. "Кл. Охридски" № 8 

тел.: 02/9653643

 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ТАКСИ:  

BG83TTBB94003128093207

СЖ ЕКСПРЕСБАНК

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – КАЗАНЛЪК

 

КАЗАНЛЪК

Учебен отдел и Канцелария  

гр. Казанлък, ПК 6000
ул. „Райко Даскалов” №24

тел.: 0896 938 686
e-mail: info@tu-college.com

 За контакт и въпроси към технически колеж Казанлък, можете да ползвате формата: