Технически колеж – Казанлък, обявява второ класиране

Технически колеж – Казанлък, обявява второ класиране за прием по специалността „Технология на машиностроенето“. В тази връзка всички, които са завършили средното си образование след 2008 г. и са положили зрелостни изпити (матура) поне по един от трите предмета: математика, физика, български език и литература, могат да подадат своите документи за прием в колежа. Същото могат да направят и тези, които вече са издържали успешно приемен изпит по математика в Технически университет – София, или изпит по математика (или физика) в СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС и другите висши технически училища. 

            Всички кандидат-студенти следва да имат предвид, че ползват  предимства при обучението си в Техническия колеж - Казанлък, позволяващи им успешна реализация в машиностроителните предприятия, а именно:

 • висше техническо образование за 3 години, редовно обучение;
 • класическо учебно съдържание по специалността, съчетано с широко използване на компютри и модерни софтуерни продукти;
 • разширени практически занятия във водещи предприятия на територията на Казанлък и региона;
 • график на обучението (четвъртък и петък следобед, събота цял ден), съобразен със заетостта на работещите студенти;

Студентите в Технически колеж – Казанлък, са със същия статут като тези в университета и имат право на:

 • европейски стипендии;
 • участие в студентски практики, които им се заплащат;
 • възможност да продължат обучението си в магистърска програма;
 • участие по програма „Еразъм”.

Обучението на студентите в Технически колеж – Казанлък, се провежда от висококвалифицирани преподаватели от Технически университет – София.

            Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление по образец, който кандидат-студента ще получи на място.
 2. Ксерокопие от дипломата за средно образование. Кандидат-студентът трябва да носи и оригинала, който ще му бъде върнат, след като бъде сверен с копието.
 3. Вносна бележка от банка за платена такса за кандидатстване. Таксата (40 лева) се заплаща в избрана от кандида-студента банка, а вносната бележка следва да бъде попълнена така: