Технически колеж - Казанлък

 

ПОРАДИ УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДИМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

ПРЕМИНАВАМЕ КЪМ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ от 24.03.2020 г.

 

Платформата за дистанционно обучение е на адрес:

 

tu-college.com

 

Допълнителна информация на:

 

tu-sofia.bg/distanceLearn/show

 

Ръководството на Технически колеж - Казанлък ви пожелава здраве на всички!

Осъществявайте контакти с преподавателите и служителите на колежа по телефон или e-mail.

ОСТАНЕТЕ В КЪЩИ!

Уважаеми студенти, 

Всеки от Вас има вече генериран достъп, като потребителското име и паролата, които ще получите от груповия отговорник или учебен отдел.

Препоръчително е след първото влизане в платформата да промените служебната парола и да актуализирате данните за електронните си пощи, за да може да получавате известия на тях. 

В първите дни от дистанционното обучение ще виждате всички курсове, в които сте записани. Моля, проверете дали всичко е съгласно учебния Ви план и ако има някакво разминаване се обърнете към администратора на платформата на адрес: admin@tu-college.com

Платформата позволява различни форми на обучение и контакт с преподавателите. Във всеки курс ще намерите информация и общи насоки от преподавателя, с който ще имате занятия. 

Ще разполагате с теми за четене по материала, но с това не се изчерпва дистанционното обучение. Ще се използват виртуални техники на преподаване в реално време. Вие и Вашият преподавател ще бъдете по едно и също време on-line като с различни средства ще си общувате в реално време: съобщения, видеоразговори, виртуална класна стая. 

На този етап все още нямаме утвърден разпис, по който ще се провеждат виртуални занятия, но имаме готовност да започнем курсовете с учебни материали, като Ви препоръчваме да се възползвате от наличните форуми към всеки курс, където може да задавате въпроси към преподавателя/преподавателите в курса. 

Присъствието и участието в курсовете е задължително за всеки студент, като чрез платформата ще се отчита присъствието, на база на което ще се получават заверки за семестъра. За да може да получите дипломи от Технически университет – София, трябва да сте изпълнили всички изисквания на учебния план по специалността си, като едно от тях е именно аудиторната заетост. 

При наличие на нова информация и промяна на текущото положение ще бъдете информирани своевременно. 

На интернет страницата а Технически университет – София ще намерите указания за достъп до платформата за отдалечено обучение за всяка една дисциплина: 

https://tu-sofia.bg/distanceLearn/show

 

 

 


Начало


 

ПОРАДИ УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДИМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

ПРЕМИНАВАМЕ КЪМ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ от 24.03.2020 г.

 

Платформата за дистанционно обучение е на адрес:

 

tu-college.com

 

Допълнителна информация на:

 

tu-sofia.bg/distanceLearn/show

 

Ръководството на Технически колеж - Казанлък ви пожелава здраве на всички!

Осъществявайте контакти с преподавателите и служителите на колежа по телефон или e-mail.

ОСТАНЕТЕ В КЪЩИ!

Уважаеми студенти, 

Всеки от Вас има вече генериран достъп, като потребителското име и паролата, които ще получите от груповия отговорник или учебен отдел.

Препоръчително е след първото влизане в платформата да промените служебната парола и да актуализирате данните за електронните си пощи, за да може да получавате известия на тях. 

В първите дни от дистанционното обучение ще виждате всички курсове, в които сте записани. Моля, проверете дали всичко е съгласно учебния Ви план и ако има някакво разминаване се обърнете към администратора на платформата на адрес: admin@tu-college.com

Платформата позволява различни форми на обучение и контакт с преподавателите. Във всеки курс ще намерите информация и общи насоки от преподавателя, с който ще имате занятия. 

Ще разполагате с теми за четене по материала, но с това не се изчерпва дистанционното обучение. Ще се използват виртуални техники на преподаване в реално време. Вие и Вашият преподавател ще бъдете по едно и също време on-line като с различни средства ще си общувате в реално време: съобщения, видеоразговори, виртуална класна стая. 

На този етап все още нямаме утвърден разпис, по който ще се провеждат виртуални занятия, но имаме готовност да започнем курсовете с учебни материали, като Ви препоръчваме да се възползвате от наличните форуми към всеки курс, където може да задавате въпроси към преподавателя/преподавателите в курса. 

Присъствието и участието в курсовете е задължително за всеки студент, като чрез платформата ще се отчита присъствието, на база на което ще се получават заверки за семестъра. За да може да получите дипломи от Технически университет – София, трябва да сте изпълнили всички изисквания на учебния план по специалността си, като едно от тях е именно аудиторната заетост. 

При наличие на нова информация и промяна на текущото положение ще бъдете информирани своевременно. 

На интернет страницата а Технически университет – София ще намерите указания за достъп до платформата за отдалечено обучение за всяка една дисциплина: 

https://tu-sofia.bg/distanceLearn/show