Сградата на Технически колеж - Казанлък преди ремонта

Сградата на Технически колеж - Казанлък преди ремонта

Преди ремонта сградата на Технически колеж - Казанлък изглеждаше така...