Откриха обновената сграда на Технически колеж - Казанлък

Студентите от Технически колеж – Казанлък, вече ще учат в нова сграда – обновената и модернизирана бивша Професионална гимназия по строителство в града. С Решение № 29 от март 2018 г. тя е предоставена за ползване и стопанисване на Технически университет – София, за нуждите на колежа. Ремонтните дейности започнаха след съвместната инициатива на Община Казанлък, местния бизнес и колежа.

„Преди година дадохме обещание и днес сме тук да покажем, че го спазваме. Огромна благодарност към Община Казанлък и бизнеса. Заедно поставихме началото на обучение, ориентирано към пазара и бизнеса.“ – с тези думи се обърна към гостите на събитието проф. дтн инж. Георги Михов - ректор на Технически университет – София. Той подчерта, че Казанлък е център на машиностроенето в България и мисията на колежа е свързана с преодоляване на предизвикателството регионът да има нужните специалисти и инженери. „Колежът ще даде всичко от себе си за качествено образование на студентите си.“ – категоричен бе  проф. Михов.

Признателност към всички, приели като личен ангажимент реализацията на колежа и обновяването на сградата, изрази и проф. Ивайло Ганев – директор на Технически колеж – Казанлък: „Колежът не е самоцел, а кауза и днес в него е надеждата за обучаването на кадри за машиностроителния бизнес в града. Благодарни сме за дарителството от страна на местния бизнес! Явно духът на хората в Казанлък е жив и възрожденският пламък не е угаснал.“

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова също благодари на бизнеса за инициативността му да подкрепя развитието на кадрите, нужни на пазара на труда в града: „Всеки от бизнеса в Казанлък даде своя принос днес да имаме Технически колеж. Това са хората, които дадоха и дават отличен пример за последователност в желанието си да го има колежа и днес мога да заявя, че това са едни от народните будители в Казанлък – местният бизнес. Поздравявам ги, че са родолюбиви , че сърцата им са в Казанлък, че целите и мислите им дългосрочно са свързани с града. Така е пребъдвал и ще пребъде Казанлък.“

Като представител на местния бизнес и най-голям работодател, почетен плакет от кмета Стоянова получи изпълнителният директор на „Арсенал“ АД Николай Ибушев. Той също се обърна към всички, спомогнали да го има колежа:

„Казанлък е най-индустриализираният град в България. Това е факт не от вчера и от днес. Днес откриваме сградата, откъдето ще излизат бъдещите наши специалисти, които ще се грижат за града ни.“ 

В ремонтните дейности на сградата, която не е ползвана от години, се включиха над 40 дарители – както фирми, така и физически лица. За обновяването на сградата, продължило близо 3 месеца, бяха събрани над 320 000 лева. Така днес вече е подменена старата ел. инсталация с нова. Монтирано е LED осветление, отговарящо на всички съвременни изисквания. Изградена е отоплителна инсталация с нов котел. Монтирани са нови радиатори. Сградата е газифицирана и топлоизолирана. Помещенията са цялостно санирани. Нови са още подовата настилка и санитарните възли. Монтирани са СОТ и видео наблюдение.

За преподаване на учебния материал е намерено решение в изграждането на съвременни системи за визуализация. До дни предстои дооборудването на залите с необходимите маси и столове.  

Тази година Технически колеж – Казанлък, прие студенти за втори път по специалността „Технология на машиностроенето”. Той е единственото легитимно висше училище в града, звено от Технически университет – София. Студентите в колежа са със същия статут като тези в университета и имат право на: европейски стипендии, участие в студентски практики, които им се заплащат, възможност да продължат обучението си в магистърска програма, участие по програма „Еразъм”, възможност да учат и работят, като формата на обучение е редовна, а графикът е съобразен със заетостта им. Тяхното обучение се провежда от висококвалифицирани преподаватели от Технически университет – София.

 

30.10.2018 г.