ПОКАНА

Откриване на обновената сграда на Технически колеж - Казанлък

Уважаеми колеги, приятели, 

Заповядайте на 30.10.2018 г. (вторник) от 12.30 часа заедно да открием обновената сграда на Технически колеж - Казанлък, която се намира на ул. “Райко Даскалов” 24  в града (бившата Професионална гимназия по строителство).  

Очакваме ви!