“ехнически колеж Ц  азанлък, ще участва в »зложение на университетите

“ехнически колеж Ц  азанлък, ще участва в »зложение на университетите

“ехнически колеж –  азанлък, ще вземе участие в »зложението на университетите в страната, което ще се проведе на 16.10.2018 г. в ћладежки€ дом в града на розите. «а времето от 10.00 ч. до 20.00 ч. във вторник всеки желаещ ще може да се запознае отблизо с услови€та за кандидатстване, в т.ч. и какви са нужните оценки и документи, които тр€бва да има за участие в прием в колежа или други учебни заведени€. ƒоц. ѕламен ”гринов – преподавател в “ехнически университет – —офи€, и “ехнически колеж –  азанлък, ще бъде на разположение на всеки, който иска да получи информаци€ за висшето училище, за възможностите, които то предлага.

¬ рамките на ден€ колежът ще представи специалността „“ехнологи€ на машиностроенето” по професионално направление „ћашинно инженерство”. «авършилите успешно тригодишни€ курс на обучение придобиват висше образование с образователно-квалификационната степен “ѕрофе­сионален бакалавър”.   “е могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен "ћагистър" в същото професионално направление. —едмични€т  учебен график е съобразен със заетостта на работещите студенти – четвъртък и петък от 13.00 ч. и събота целодневно от 8.30 часа. —тудентите учат техника и технологии в машиностроенето с широко развити семестриални практикуми във водещи машиностроителни фирми в  азанлък и използване на модерни софтуерни продукти.

“ази година “ехнически колеж –  азанлък, прие студенти за втори път, след като през 2017 г. се сбъдна една отколешна за жителите на града мечта – да има висше училище в  азанлък.

 

15.10.2018 г.