Учебната година в Технически колеж – Казанлък, започна

Учебната година в Технически колеж – Казанлък, започна

На 4 октомври 2018 г. започна учебната година по специалността „Технология на машиностроенето“ в Технически колеж - Казанлък. На първите учебни занятия присъстваха студентите от първи и втори курс. Лекциите се проведоха в съответствие с утвърдения вече седмичен график - четвъртък и петък от 13,00 ч. и събота от 9,00 ч.  

За студентите от първи курс това бяха първите лекции в техния академичен живот в Технически колеж - Казанлък. Пред 60 новоприети студенти беше представен материалът по дисциплините „Механика“ и „Физика“.

Студентите от втори курс започнаха своя трети учебен семестър с една от основополагащите дисциплини в специалността   „Инструментални машини“.

 

04.10.2018 г.