Първо класиране от приемен изпит по математика в Технически колеж - Казанлък

СПИСЪК на КЛАСИРАЛИТЕ се кандидат-студенти според максималния бал за 2019/2020:

01. Стела Тянкова Станчева
02. Пламена Велинова Кефалова
03. Стефан Викторов Гешев
04. Десислава Златкова Донева
05. Иванка Тошкова Минчева
06. Мариана Здравкова Абрашева
07. Задомир Росенов Ешпеков
08. Христо Руменов Юруков
09. Виктор Валентинов Златев
10. Денислав Димитров Кръстев
11. Иван Димитров Павлов
12. Росица Атанасова Рачева
13. Теменуга Иванова Духтева
14. Камен Красимиров Гергов
15. Пламена Цветанова Сербезова
16. Донка Динева Койчева
17. Десислава Георгиева Сивова
18. Тихомир Пенчев Робов
19. Георги Стоянов Стоянов
20. Иван Божидаров Бресковски
21. Росен Петров Нейков
22. Росица Трифонова Рашева
23. Мария Петкова Калешкова
24. Дарина Пенева Пенева
25. Здравка Красимирова Асенова
26. Иван Маринов Малешков
27. Радка Стефанова Георгиева
28. Анифе Давуд Давуд
29. Борислав Панайотов Калев
30. Стела Дианова Стоянова
31. Миглена Койчева Михайлова
32. Румяна Илиева Йотова
33. Ивета Нанева Иванова
34. Диян Василев Калайджиев
35. Боян Василев Маринов
36. Тодор Любомиров Георгиев
37. Гергана Славчева Тонова-Казакова
38. Красимира Дончева Пеева
39. Ивета Стайкова Стайкова
40. Тихомир Валентинов Дечев
41. Христина Христова Кисьова
42. Бетьо Йовчев Бетев
43. Тотка Цвяткова Цветкова
44. Ивайло Цветанов Тенев
45. Гергана Стоянова Георгиева
46. Валентин Начев Влайков
47. Александър Светозаров Цветков
48. Георги Атанасов Георгиев
49. Стефан Константинов Стоянов
50. Иван Христов Маренов
51. Мирослав Христов Халваджиев
52. Николай Георгиев Ангов
53. Христо Стоянов Козарев
54. Николай Атанасов Тонев
55. Мариана Радиева Иванова
56. Надежда Константинова Балабанова
57. Кънчо Димитров Димитров
58. Христо Тенев Ненов