Наближава крайният срок за кандидатстване в Технически колеж – Казанлък

До 28 август 2018 г., 17,30 ч., всички, които искат да получат висше техническо образование за 3 години и да намерят успешна реализация в машиностроителните предприятия в Казанлък и региона, трябва да подадат документите си в Учебен отдел на Технически колеж - Казанлък. Учебният отдел се намира в сградата на Младежкия дом в града, а тел. за връзка за допълнителна информация е  0896 93 86 86.

            Необходими документи:

  1. Заявление по образец, който ще получите на място.
  2. Ксерокопие от дипломата за средно образование заедно с приложението. Носете и оригинала за сверка, той ще ви бъде върнат.
  3. Вносна бележка от банка за платена такса за кандидатстване. Таксата (30 лева) платете в избрана от вас банка, а вносната бележка попълнете така:

Име на получателя: Технически колеж - Казанлък

IBAN: BG83TTBB94003128093207

Банка: Сосиете дженерал Експресбанк

Основание за плащане: Кандидатстване в ТКК

Задължено лице: Трите имена на кандидат-студента

ЕГН: ЕГН на кандидат-студента

            Препоръчително е за справка да носите и личната си карта.

            След подаване на документите получавате входящ номер, по който ще следите класирането си.