»злезе от печат второто издание на Дќбработващи центри за високоскоростна обработкаФ

»злезе от печат второто издание на Дќбработващи центри за високоскоростна обработкаФ

”чебникът ще е в помощ на студентите от “ехнически колеж  азанлък

¬ помощ на подготовката по специалните дисциплини на студентите от специалност „“ехнологи€ на машиностроенето“ на “ехнически колеж –  азанлък, от печат излезе второто издание на книгата „ќбработващи центри за високоскоростна обработка”. ¬ не€ е предоставена фактологи€ за устройството, техническите характеристики и технологичните възможности на представителите на високи€ клас металорежещи машини с ÷ѕ”- обработващите центри за високоскоростна обработка. „рез т€х се прилага най-авангардната технологи€ за обработване чрез р€зане в момента, ко€то позвол€ва да се постигнат едновременно трите големи цели: точна, производителна и икономична обработка.

¬ “ќсновни определени€”, които предхождат изложението на материала, са дадени разширени дефиниции на редица базови пон€ти€ в областта на високоскоростната обработка, технологи€та, режещите инструменти, градивните елементи и системи на обработващите центри.

¬ първата част “¬исокоскоростна обработка” се разглеждат принципните въпроси на високоскоростната обработка - процес на високоскоростното р€зане, режещи инструменти, инструментодържачи, охлаждане и мазане на зоната на р€зане, —јћ-системи за генериране на управл€ващи програми.

¬ъв втората част “ќбработващи центри за високоскоростна обработка” се представ€т характерните особености на тези машини - компановки, носещи системи, вретенни възли, подавателни преводи, системи за ÷ѕ”, направл€ващи, измервани€ върху машината, закрепване на заготовките, системи за техническа, санитарна и екологична безопасност и др. –азглеждат са конкретни  представители на различни по компановка и технически възможности обработващи центри, като са предпочитани машини на водещи производители.

јвтор на книгата е доц. д-р инж. ѕламен ”гринов – преподавател в “ехнически колеж -  азанлък. “ой е завършил ћосковски€ институт за металорежещи инструменти „—танкин“ по специалността „јвтоматизаци€ на машиностроенето“ със специализаци€ „ онструиране на металорежещи машини с ÷ѕ”“, където по-късно защитава докторска дисертаци€. –аботил е в ÷ентрални€ научно-изследователски институт за металорежещи машини- —офи€ (÷Ќ»»ћћ) в направление „ќбработващи центри“. ”частвал е в конструирането, изпитването, изследването и внедр€ването на редица обработващи центри, производствени модули и системи. Ѕил е ръководител на лаборатори€ за изпитване и изследване на обработващи центри.

ƒнес, като преподавател в “ехнически колеж –  азанлък, към “ехнически университет – —офи€, доц. д-р инж. ”гринов води курсове, свързани с устройството, приложимостта, технологи€та, програмирането и настройването на металорежещите машини с ÷ѕ”.

“азгодишната кандидатстудентска кампани€ на “ехнически колеж –  азанлък, продължава до 28 август с подаването на документи в учебни€ отдел на колежа в ћладежки€ дом в града на розите или на адрес: kazanlak@tu-sofia.bg.

 

23.07.2018 г.