Първата учебна година в Технически колеж – Казанлък, завърши успешно

Първата учебна година в Технически колеж – Казанлък, завърши успешно

Първата учебна година в Технически колеж – Казанлък, завърши успешно. В продължение на два семестъра пред студентите бяха изнесени лекции, полагащи основата на инженерното им образование. Сред тях са фундаменталните дисциплини като Висша математика І и ІІ част и Физика. Базовите технически знания се поднесоха чрез общоинженерните курсове по: Механика, Съпротивление на материалите, Инженерна графика, Материалознание, Технология на машиностроителните материали, Механика на флуидите, Рязане на материалите, Електротехника и електроника. Към тях трябва да се добавят специализираните курсове по Информатика и Чужд език. Като лектори бяха привлечени водещи професори и доценти от Техническия университет - София, звено от структурата на който е Техническият колеж -Казанлък.

Лабораторните упражнения се проведоха в специално подбрани и отлично оборудвани със съвременна техника изпитателни звена на местни машиностроителни фирми.

„В колежанската форма на обучение особен акцент по традиция се поставя върху практическото обучение, чиято цел е да въведе студентите в реалните условия на производството. Отличното взаимодействие между бизнеса и Техническия колеж позволи ежеседмичните практикуми да бъдат провеждани на високо ниво на територията и с използване на машините и технологичната екипировка на водещи предприятия в бранша. Не трябва да се пропуска и фактът, че водещи на тези занятия бяха висококвалифицирани инженери от фирмите в Казанлък”, заяви проф. д-р инж. Ивайло Ганев – директор на Технически колеж – Казанлък.

Обучението си през тази първа учебна година преминаха около 80 студента- по-голямата част от тях са с постоянни работни места в казанлъшките фирми, други придобиват знание и умения за по-успешна бъдеща професионална реализация. Студентското присъствие и интересът към занятията могат да бъдат оценени като много добри.

„Изпитните сесии винаги са били по-специален период от студентския живот. Независимо от обяснимото напрежение, студентите от Колежа показаха радващи резултати”, коментира доц. Пламен Угринов, който не скри, че  не всички студенти са взели изпитите си и някои ще трябва да се явят на ликвидационната сесия през септември.

В момента се провежда кандидатстудентската кампания, като документите се приемат до 28 август. На 29-ти август е приемният изпит, а в началото на октомври започва новата учебна година.

16.07.2018 г.