Акредитационна комисия остана с добри впечатления от Технически колеж – Казанлък

Акредитационна комисия остана с добри впечатления от Технически колеж – Казанлък

Експертна комисия към Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) остана с много добри впечатления от дейността на Технически колеж – Казанлък, който е единственото легитимно висше училище в града, звено от Технически университет – София. Акцент в акредитирането бе създаването и работата на колежа, като експертите констатираха, че е налице партньорство между Колежа, бизнеса и местната власт – нещо, което е от изключително значение за студентите и образователния процес.  

В хода на срещата комисията се фокусира върху тясната връзка между висшето образование и практическата насоченост на учебния процес. Бяха обсъдени възможностите за още по-тясна свързаност между работодатели и студенти, като вниманието се насочи върху наличните практически занятия.

По предложение на акредитиращия орган към Националната агенция по оценяване и акредитация участие в срещата взеха и казанлъшки работодатели в лицето на: „Арсенал”АД, „М+С Хидравлик”АД, UMT, „Хидропневмотехника”АД, Завод за пружини – гр. Крън, „Гуала Клоужърс България”АД. Единодушно бе мнението на работодателите, че макар студентите да са завършили само първата година от висшето си образование в колежа, чувствително се усеща повишаване на знанията и професионалната им квалификация.

Предстои НАОА да се произнесе за цялостната дейност на Технически университет – София, и в частност за Технически колеж – Казанлък.

През есента на тази година в Технически колеж – Казанлък, предстои втори прием на студенти за специалността „Технология на машиностроенето”, като кандидатстудентските документи се приемат до 28 август в учебния отдел на колежа в Младежкия дом в града или на адрес: kazanlak@tu-sofia.bg

Студентите в колежа са със същия статут като тези в университета и имат право на: европейски стипендии, участие в студентски практики, които им се заплащат, възможност да продължат обучението си в магистърска програма, участие по програма „Еразъм”, възможност да учат и работят, като формата на обучение е редовна, а графикът е съобразен със заетостта им. Тяхното обучение се провежда от висококвалифицирани преподаватели от Технически университет – София.

29.06.2018 г.