Зимен семестър 2020/2021

 

Първи курс

20 окт., вторник
Дистанционно, 18,00-20,15
Висша математика І-лекции
Лектор: проф. д-р Красимира Проданова

 

21 окт., сряда
Дистанционно, 18,00-20,15
Висша математика І-лекции
Лектор: проф. д-р Красимира Проданова

 

22 окт., четвъртък
Дистанционно, 18,00-20,15
Материалознание-лекции
Лектор: доц. д-р инж. Георги Рашев

 

23 окт., петък
Технически колеж-Казанлък-зала "Запад"                                                                                                   

13,00-17,00
Материалознание-лекции
Лектор: доц. д-р инж. Георги Рашев

 

24 окт., събота
Технически колеж-Казанлък- зала "Запад"                                                                                                         

А. Технически колеж-Казанлък -зала "Запад"                                                                                                                                                    Материалознание-лабораторни упражнения                                                         

8,30-11,00-1 група                                                                                      11,15-13,45-2 група                                                                                    14,00-16,30-3 група                                                                                    Водещ: доц. д-р инж. Георги Рашев

Б. Математическата гимназия                                                                                                    Физика-лабораторни упражнения                                                                  8,30-11,00- 2 група                                                                                    11,15-13,45-3 група                                                                                    14,00-16,30-1 група                                                                                    Водещ: Георги Бяндов

 

Втори курс

20 окт., вторник                                                                                                      Дистанционно, 18,00-20,15
Режещи инструменти и технологична екипировка - лекции                            Лектор: доц. д-р инж. Пламен Угринов

 

21 окт., вторник                                                                                                      Дистанционно, 18,00-20,15
Режещи инструменти и технологична екипировка - лекции                            Лектор: доц. д-р инж. Пламен Угринов

 

22 окт., вторник                                                                                                      Дистанционно, 18,00-20,15
Режещи инструменти и технологична екипировка - лекции                            Лектор: доц. д-р инж. Пламен Угринов

 

23 окт., петък
Технически колеж-Казанлък - зала "Изток"                                            13,00-17,00
Инструментални машини- лекции                                                                  Лектор: доц. д-р инж. Илия Попов

 

24 окт., събота
Технически колеж-Казанлък- зала "Изток"                                                09,00-12,00

13,00-17,00                                                                                  
Хидравлични и пневматични машини- лекции                                                Лектор: гл.ас. д-р инж. Мартин Пушкаров

 

Трети курс

20 окт., вторник
Технически колеж-Казанлък
А
. Компютърна зала "CAD"
САD II-лабораторни упражнения                                                                  17,30-19,30 - 3 група                

Водещ: гл.ас.д-р инж. Стефан Бобев

Б. Компютърна зала "ЦПУ"
САМ-лабораторни упражнения                                                                      17,30-19,30- 4 група                                                                                    Водещ: Милен Георгиев

 

21 окт., сряда

Технически колеж-Казанлък
А
. Компютърна зала "CAD"
САD II-лабораторни упражнения                                                                  17,30-19,30 - 3 група                

Водещ: гл.ас.д-р инж. Стефан Бобев

Б. Компютърна зала "ЦПУ"
САМ-лабораторни упражнения                                                                      17,30-19,30- 4 група                                                                                    Водещ: Милен Георгиев

 

22 окт., четвъртък

Технически колеж-Казанлък
А
. Компютърна зала "CAD"
САD II-лабораторни упражнения                                                                  17,30-19,30 - 4 група                

Водещ: гл.ас.д-р инж. Стефан Бобев

Б. Компютърна зала "ЦПУ"
САМ-лабораторни упражнения                                                                      17,30-19,30- 3 група                                                                                    Водещ: Милен Георгиев

 

23 окт., петък

Технически колеж-Казанлък
А
. Компютърна зала "CAD"
САD II-лабораторни упражнения                                                                  17,30-19,30 - 4 група                

Водещ: гл.ас.д-р инж. Стефан Бобев

Б. Компютърна зала "ЦПУ"
САМ-лабораторни упражнения                                                                      17,30-19,30- 3 група                                                                                    Водещ: Милен Георгиев

 

24 окт., събота

Технически колеж-Казанлък
А
. Компютърна зала "CAD"
САD II-лабораторни упражнения                                                                  8,30-12,30- 1 група                                                                                    13,00-17,00- 2 група                                                                                                                                                                                                        Водещ: гл.ас.д-р инж. Стефан Бобев

Б. Компютърна зала "ЦПУ"
САМ-лабораторни упражнения                                                                      8,30-12,30- 2 група                                                                                      13,00-17,00- 1 група                                                                                                                                                                                                        Водещ: Милен Георгиев