Разпис за 8-ма седмица

Първи курс

21 ноември, четвъртък
Технически колеж-Казанлък
зала "Изток", 13,00-17,00
Висша математика І-лекции
Лектор: проф. д-р Красимира Проданова

22 ноември, петък
Технически колеж-Казанлък
зала "Изток", 13,00-17,00
Висша математика І-лекции
Лектор: проф. д-р Красимира Проданова

23 ноември, събота
Технически колеж-Казанлък
зала "Изток", 09,00-17,00
Висша математика І-лекции
Лектор: проф. д-р Красимира Проданова                                          

Втори курс

21 ноември, четвъртък
М+С Хидравлик                                                                                                                                        13,00-14,30 - 3 група                                                                                                                      14,45-16,15 - 4 група                                                                                                                      
Хидравлични и пневматични машини- лабораторни упражнения                                                        „Хидромотор“                                                                                                                                  Водещ: маг.инж. Пенчо Беков                                                                                                   

16,30-17,30 - 3 група                                                                                                                      17,30-18,30 - 4 група                                                                                                                      
Инженерна метрология - лабораторни упражнения                                                                          Водещ: маг.инж. Евгени Мочуков

22 ноември, петък

М+С Хидравлик                                                                                                                                        13,00-14,30 - 1 група                                                                                                                      14,45-16,15 - 2 група                                                                                                                      
Хидравлични и пневматични машини- лабораторни упражнения                                                        „Хидромотор“                                                                                                                                  Водещ: маг.инж. Пенчо Беков                                                                                                      

16,30-17,30 - 1 група                                                                                                                      17,30-18,30 - 2 група                                                                                                                      
Инженерна метрология - лабораторни упражнения                                                                          Водещ: маг.инж. Евгени Мочуков

23 ноември, събота
Технически колеж-Казанлък
зала "Изток", 09,00-17,00
Инструментални машини - лекции
Лектор: доц. д-р инж. Илия Попов                                                         

Трети курс

21 ноември, четвъртък

Технически колеж-Казанлък                                                                                                       

компютърна зала "CAD",                                                                                                                    13,00-14,30 - 1 група                                                                                                                      14,45-16,15 - 3 група                                                                                                                      CADII- лабораторни                                                                                                                          Водещ: гл.ас. д-р инж. Стефан Бобев

21 ноември, четвъртък                                                                                                       

Технически колеж-Казанлък

компютърна зала "ЦПУ",                                                                                                                    13,00-14,30 - 3 група                                                                                                                      14,45-16,15 - 1 група                                                                                                                      Програмиране и настройване на ММ с ЦПУлабораторни                                                                      Водещ: доц. д-р инж. Пламен Угринов

22 ноември, петък                                                                                                                      Технически колеж-Казанлък
компютърна зала "CAD",                                                                                                                    13,00-14,30 - 2 група                                                                                                                      14,45-16,15 - 4 група                                                                                                                      CADII- лабораторни                                                                                                                          Водещ: гл.ас. д-р инж. Стефан Бобев

22 ноември, петък                                                                                                                   Технически колеж-Казанлък
компютърна зала "ЦПУ",                                                                                                                    13,00-14,30 - 4 група                                                                                                                      14,45-16,15 – 2 група                                                                                                                      Програмиране и настройване на ММ с ЦПУлабораторни                                                                      Водещ: доц. д-р инж. Пламен Угринов

23 ноември, събота

Технически колеж-Казанлък
компютърна зала "CADII",                                                                                                                  09,00-10,30 - 1 група                                                                                                                      10,45-12,15 - 3 група                                                                                                                      13,00-14,30 - 2 група                                                                                                                      14,45-16,15 - 4 група                                                                             лабораторни                                                                                                                                     Водещ: гл.ас. д-р инж. Стефан Бобев

23 ноември, събота                                                                                                              

Технически колеж-Казанлък
компютърна зала "ЦПУ",                                                                                                                    09,00-10,30 - 3 група                                                                                                                      10,45-12,15 - 1 група                                                                                                                      13,00-14,30 - 4 група                                                                                                                      14,45-16,15 - 2 група                                                                                                                      Програмиране и настройване на ММ с ЦПУ- лабораторни                                                                    Водещ: доц. д-р инж. Пламен Угринов