Пресцентър


Широк интерес към Технически колеж – Казанлък, на Изложението на университетите в града

Широк интерес към Технически колеж – Казанлък, на Изложението на университетите в града

Зрелостници от различни казанлъшки училища проявиха широк интерес към Технически колеж – Казанлък, по време на Изложението на университетите, което се проведе в Младежкия дом в града на розите. Най-честите въпроси, които бъдещите кандидат-студенти отправяха към представителите на колежа, бяха относно срока и режима на обучение, съдържанието на учебния план. Сред потенциалните студенти интерес имаше от страна и на завършващите машиностроителна специалност от ПГ по механотехника в града. „ Екипът на Технически колеж – Казанлък, оценява високо стремежа на младите да се развиват, да търсят, да питат, да се интересуват за възможностите да продължат образованието си. Подкрепяме изцяло и поздравяваме в частност Младежки общински съвет за идеята да съберат на едно място различни висши учебни заведения” , заяви доц. Пламен Угринов – преподавател в Технически колеж – Казанлък, и Технически университет – София. Той определи като успешна инициативата на Младежки общински съвет в града на розите да организират това Изложение на университетите и препоръча през месеците март или април следващата година да го проведат отново.

 »
Първата учебна година в Технически колеж – Казанлък, завърши успешно

 »