Важни дати за кандидатстване и прием в Технически колеж - Казанлък

25 -ти АВГУСТ 2020 Г.  - КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ В КОЛЕЖА

26 -ми АВГУСТ 2020 Г.  - ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА

5 -ти ОКТОМВРИ 2020 Г.  - НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА