Важни дати за кандидатстване и прием в Технически колеж - Казанлък

4-ТИ ОКТОМВРИ 2018 Г.  - НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА