Важни дати за кандидатстване и прием в Технически колеж - Казанлък

27 -ми АВГУСТ 2019 Г.  - КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ В КОЛЕЖА

28 -ми АВГУСТ 2019 Г.  - ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА

3 -ти ОКТОМВРИ 2019 Г.  - НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА