Разпис за 15-та седмица

Първи курс

23 януари, четвъртък

Технически колеж-Казанлък зала "Изток"

13:00-14:45 - 4 група

15:00-16:45 - 3 група

Инженерна графика-лабораторни

Лектор: доц. д-р инж. Татяна Вакарелска

--------------------------------------------------------------------------------------

Технически колеж-Казанлък компютърна зала "ЦПУ"

13:00-14:45 - 3 група

15:00-16:45 - 4 група

Материалознание-лабораторни

Лектор: доц. д-р инж. Георги Рашев                                                                  

24 януари, петък

Технически колеж-Казанлък зала "Изток"

13:00-14:45 - 2 група

15:00-16:45 - 1 група

Инженерна графика-лабораторни

Лектор: доц. д-р инж. Татяна Вакарелска

--------------------------------------------------------------------------------------

Технически колеж-Казанлък компютърна зала "ЦПУ"

13:00-14:45 - 1 група

15:00-16:45 - 2 група

Материалознание-лабораторни

Лектор: доц. д-р инж. Георги Рашев 

25 януари, събота

Технически колеж-Казанлък зала "Изток"

09:00-10:30 - 4 група

10:45-12:15 - 3 група

13:00-14:30 - 2 група

14:45-16:15 - 1 група

Инженерна графика-лабораторни

Лектор: доц. д-р инж. Татяна Вакарелска

--------------------------------------------------------------------------------------

M+C Хидравлик - Казанлък

09:00-10:30 - 3 група

10:45-12:15 - 4 група

13:00-14:30 - 1 група

14:45-16:15 - 2 група

Материалознание-лабораторни

Лектор: д-р инж. Жан Иванов                                                                            

Втори курс

23 януари, четвъртък

Технически колеж-Казанлък зала „Запад“

13:00-17:00 

Машинни елементи - семинарни

Лектор: доц. д-р.инж. Георги Тонков

24 януари, петък

Технически колеж-Казанлък зала „Запад“

13:00-17:00 

РИТЕ - лекции

Лектор: доц. д-р.инж. Пламен Угринов

25 януари, събота

Технически колеж-Казанлък зала „Запад“

09:00-17:00 

РИТЕ - лекции

Лектор: доц. д-р.инж. Пламен Угринов

Трети курс

23 януари, четвъртък

Технически колеж-Казанлък зала „CAD/CAM“

13:00-14:30 - 2 група

14:45-16:15 - 1 група

САМ- лабораторни

Лектор: Милен Георгиев

--------------------------------------------------------------------------------------

Технически колеж-Казанлък семинарна зала "107"

13:00-14:30 - 1 група

14:45-16:15 - 2 група

Експлоатация и диагностика - лабораторни

Лектор: маг. инж. Петко Кьоргогов                                                       

24 януари, петък

Технически колеж-Казанлък зала „CAD/CAM“

13:00-14:30 - 4 група

14:45-16:15 - 3 група

САМ- лабораторни

Лектор: Милен Георгиев 

--------------------------------------------------------------------------------------

Технически колеж-Казанлък семинарна зала "107"

13:00-14:30 - 3 група

14:45-16:15 - 4 група

Експлоатация и диагностика - лабораторни

Лектор: маг. инж. Петко Кьоргогов 

25 януари, събота

Технически колеж-Казанлък зала „Юг“

09:00-17:00

Технология ІІ - лекции

Лектор: маг. инж. Илия Андреев