Разпис за 11-та седмица

Първи курс

12 декември, четвъртък

Технически колеж-Казанлък зала "Изток"

13:00-17:00

Механика-лекции; Лектор: проф. д-р инж. Иванка Монева

13 декември, петък

Технически колеж-Казанлък зала "Изток"

13:00-17:00

Механика-лекции; Лектор: проф. д-р инж. Иванка Монева

14 декември, събота

Математическа гимназия „Никола Обрешков“- Казанлък

09:00-17:00

Физика-лекции; Лектор: Георги Бяндов   

Втори курс

12 декември, четвъртък

Технически колеж-Казанлък зала „Изток“

13:00-14:30 - 1 група

14:45-16:15 - 2 група

Машинни елементи-лабораторни; Водещ: доц. д-р инж. Георги Тонков

UMT- Казанлък

13:00-14:30 - 2 група

14:45-16:15 - 1 група

РИТЕ- лабораторни упражнения [„Технология на заточването на твърдосплавен инструмент“]. Водещи: маг.инж. Румен Асенов, маг.инж.Иван Христов, маг.инж. Свилен Недялков

13 декември, петък

Технически колеж-Казанлък зала „Изток“

13:00-14:30 - 3 група

14:45-16:15 - 4 група

Машинни елементи-лабораторни; Водещ: доц. д-р инж. Георги Тонков

UMT- Казанлък

13:00-14:30 - 4 група

14:45-16:15 - 3 група

РИТЕ- лабораторни упражнения [„Технология на заточването на твърдосплавен инструмент“]. Водещи: маг.инж. Румен Асенов, маг.инж.Иван Христов, маг.инж. Свилен Недялков

14 декември, събота

ТехМаш-Казанлък

09:00-10:30 - 1 група

10:45-12:15 - 2 група

13:00-14:30 - 3 група

14:45-16:15 - 4 група                                                                     

Инструментални машини-лабораторни; Водещ: доц. д-р инж. Илия Попов

Хидропневмотехника-Казанлък

09:00-10:30 - 2 група

10:45-12:15 - 1 група

13:00-14:30 - 4 група

14:45-16:15 - 3 група  

Хидравлични и пневматични машини-лабораторни [“Зъбна помпа“]; Водещ: маг.инж. Марин Кирчев

Трети курс

12 декември, четвъртък

Технически колеж-Казанлък
зала „Юг“

13:00-17:00

Експлоатация и диагностика на хидравлични машини и системи - лекции;  Лектор: проф. д-р инж. Илчо Ангелов

13 декември, четвъртък

Технически колеж-Казанлък
зала „Юг“

13:00-17:00

Експлоатация и диагностика на хидравлични машини и системи - лекции;  Лектор: проф. д-р инж. Илчо Ангелов

14 декември, събота

Технически колеж-Казанлък
зала „Юг“

09:00-17:00

Технология ІІ-лекции; Лектор: маг. инж. Илия Андреев