Ўирок интерес към “ехнически колеж Ц  азанлък, на »зложението на университетите в града

Ўирок интерес към “ехнически колеж Ц  азанлък, на »зложението на университетите в града

«релостници от различни казанлъшки училища про€виха широк интерес към “ехнически колеж –  азанлък, по време на »зложението на университетите, което се проведе в ћладежки€ дом в града на розите. Ќай-честите въпроси, които бъдещите кандидат-студенти отправ€ха към представителите на колежа, б€ха относно срока и режима на обучение, съдържанието на учебни€ план. —ред потенциалните студенти интерес имаше от страна и на завършващите машиностроителна специалност от ѕ√ по механотехника в града. „≈кипът на “ехнически колеж –  азанлък, оцен€ва високо стремежа на младите да се развиват, да търс€т, да питат, да се интересуват за възможностите да продължат образованието си. ѕодкреп€ме изц€ло и поздрав€ваме в частност ћладежки общински съвет за иде€та да съберат на едно м€сто различни висши учебни заведени€”, за€ви доц. ѕламен ”гринов – преподавател в “ехнически колеж –  азанлък, и “ехнически университет – —офи€. “ой определи като успешна инициативата на ћладежки общински съвет в града на розите да организират това »зложение на университетите и препоръча през месеците март или април следващата година да го проведат отново.

“ази година “ехнически колеж –  азанлък, прие студенти за втори път. „Ќашата първа учебна година приключи успешно. ¬сички зан€ти€, които б€ха планирани, се проведоха на високо ниво с много практически зан€ти€ със съдействието на местни€ машиностроителен бизнес. ѕрез втората учебна година разширихме кръга на ангажираните с учебни€ процес и днес вече ползваме лабораторната база по физика на казанлъшката ѕћ√ „Ќикола ќбрешков”, за което им благодарим”, каза доц. ”гринов.

«а всички заинтересовани той по€сни, че студентите в “ехнически колеж –  азанлък, се обучават в продължение на 3 години по специалността „“ехнологи€ на машиностроенето” в професионално направление „ћашинно инженерство”. ѕридобиват висше образование с образователно-квалификационната степен “ѕрофе­сионален бакалавър” и могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен "ћагистър". —тудентите учат техника и технологии в машиностроенето с широко развити семестриални практикуми във водещи машиностроителни фирми в  азанлък и използване на модерни софтуерни продукти.

ƒоц. ѕламен ”гринов подчерта, че партньорството, което е на лице между ќбщина  азанлък, “ехнически€ колеж в града и местни€ бизнес, е показател за успеха и на трите страни, защото: „когато и трите страни, когато всички заедно, инвестираме в образованието на нашите деца, инвестираме в бъдещето – т€хното, на общината и страната ни.”

17.10.2018 г.