Начало на учебната година в Технически колеж – Казанлък

На 4 октомври 2018 г. започва учебната година в Техническия колеж - Казанлък.

Студентите от първи курс ще имат занятия в Младежки дом - Казанлък, които ще започнат в 13,00 ч. с лекция по „Механика“ при доц. д-р инж. Пламен Угринов.

Студентите от втори курс ще имат занятия в Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в Актовата зала, които ще започнат в 13,00 ч. с лекция по „Инструментални машини“ при доц. д-р инж. Илия Попов.

От 1 ноември 2018 г. е планирано занятията на всички студенти да се провеждат вече в сградата на Техническия колеж (това е сградата на бившата Професионална гимназия по строителство), която все още е в процес на основен ремонт.

25.09.2018 г.