ѕроф. д-р инж. »вайло √анев: ÷елта ни е да обучаваме кадри с практически умени€, които да намер€т реализаци€ веднага във фирмите

ѕроф. д-р инж. »вайло √анев: ÷елта ни е да обучаваме кадри с практически умени€, които да намер€т реализаци€ веднага във фирмите

Ќай-новото академично звено в страната приключи първата си учебна година. ¬ колежа към “ехнически€ университет в —офи€ се обучават специалисти по машиностроене, които са от гол€ма полза за индустри€та в региона. 

“ази година е предвидено да започнат обучение нови 80 студенти. 

ѕродължават и ремонтите на сградата на бившата професионална гимнази€ по строителство, в ко€то се помещава колежа. «а целта местни€т бизнес в  азанлък и региона организира безпрецедентна благотворителна кампани€, ко€то събра 370 хил€ди лева за основни€ ремонт. 

"÷елта ни е да обучаваме кадри с практически умени€, които да намер€т реализаци€ веднага във фирмите в региона", разказа директорът на колежа проф. д-р инж. »вайло √анев. 

÷€лото интервю, може да чуете тук: http://bnr.bg/starazagora/post/101008085