ст.н.с. д-р инж. Слави Енчев

ст.н.с. д-р инж. Слави Енчев

ст.н.с. д-р инж. Слави Енчев

Управител на „ТИКОМП“ ООД - Казанлък

 

Ст.н.с. д-р инж. Слави Енчев е завършил Техникум по механотехника "Цвятко Радойнов" - Казанлък (1968) - специалност "Механична и пневмо-хидравлична автоматика", Висшият машинно-електротехнически институт - София (1973) - специалност "Подемно- транспортни машини".

От 1973г. е на работа в НИТИ - Казанлък. Работи последователно, като конструктор (1973-1976), ръководител група "Нестандартни машини и съоръжения" (1976-1980), научен сътрудник (1980-1985), ръководител секция "Комплексни технологии" (1985-1988), ръководител "Технологично направление" (1988-1991). От 1991г. до настоящия момент е управител на "ТИКОМП" ООД.

Научните му разработки са в областта на конструирането и технологиите за производство на механизмите и машините.

През 1983г. защитава докторска дисертация "Изследване динамиката на импулсен пневмо-хидромотор" - негов патент.

През 1988г. се хабилитира и получава научно звание старши научен сътрудник по специалността "Теория на механизмите, машините и автоматичните линии".

Участвал е със собствени разработки в наши и международни изложения и панаири. Същите са получили медали.

Има 13 патента, всичките внедрени в съответните отраслина икономиката.

Автор е на 28 публикации.

Патентът "Устройство за амплитудни измервания" е внедрен в чужбина в линия за производство на колянови валове за камиони.

Водени курсове в Технически колеж - Казанлък: "Инженерна метрология".