доц. д-р инж. Пламен Угринов

Преподаватели доц. Пламен Угринов

доц. д-р инж. Пламен Угринов

Организатор на учебната дейност в Технически колеж - Казанлък, преподавател

 

Доц. д-р инж. Пламен Угринов е завършил Първа гимназия „Никола Вапцаров“ - Казанлък (1970), Московския институт за металорежещи инструменти „Станкин“ (1977), машинен инженер  по специалността „Автоматизация на машиностроенето“ със специализация „Конструиране на металорежещи машини с ЦПУ“. В „Станкин“ защитава докторска дисертация (СНС, 1986) на тема „Стабилност в работното пространство на вертикални обработващи центри“. Работил е в Централния научно-изследователски институт за металорежещи машини - София (ЦНИИММ) в направление „Обработващи центри“(1977-1989), научен сътрудник ІІІ-І степен, ръководител на лаборатория за изпитване и изследване на обработващи центри (1986-1989). От 1989 г. е преподавател е в Полувисшия институт по машиностроене и електротехника-София (1989-1998), където е зам.-директор по учебната дейност (1991-1998), преподавател в Колежа по енергетика и електроника (от 1998), доцент (ВАК) по автоматизация на машиностроенето (2001), ръководител катедра „Енергетика и машиностроене“ (2015-2017). От 2017 г. е преподавател в Техническия колеж-Казанлък към Техническия университет-София, където е и организатор на учебната дейност.

Основните водени от него курсове са: "Механика и техническа механика", "Съпротивление на материалите", "Металорежещи машини с ЦПУ", "Програмиране и настройване на металорежещи машини с ЦПУ", "Диалогово и CAM програмиране на металорежещи машини с ЦПУ".

Учебни издания: „Експлоатация и настройване на фрезови машини с ЦПУ“ (1992); „Теоретична механика (кратък курс)“ (съавт.,2011); „Съпротивление на материалите (кратък курс)“ (съавт.,2009); „Програмиране и настройване на металорежещи машини с ЦПУ“ (2006, 2008, 2014); „Обработващи центри за високоскоростна обработка“ (2013, 2018); „Програмиране на стругови машини с ЦПУ“ (2016, 2018); „Линейна техника в машиностроенето“ (2017); „Програмиране на металорежещи машини с ЦПУ“(2018); „Настройване на металорежещи машини с ЦПУ“ (2018).