Честита I-ва успешна академична учебна година на Технически колеж –Казанлък!

Честита I-ва успешна академична учебна година на Технически колеж –Казанлък!

Истински празник бе днешният ден за преподавателите и студентите от Технически колеж – Казанлък, при Технически университет – София. Заедно с ръководството на Община Казанлък и местния бизнес те отбелязаха една година от откриването на колежа и успешното завършване на първата учебна година. Усилията на академичната общност и кметът на града на розите да превърнат Казанлък в притегателно място за младите и мотивирани хора се увенчаха с успех.

Проф. дтн инж. Георги Михов – ректор на Технически университет – София, благодари за стореното и увери, че „империята на техническото образование е тук, в Казанлък, с цялата си отговорност към града, индустрията и хората“. Проф.Михов изрази надежда, че учебното заведение ще докаже своето величие в 70-годишната история на Технически университет – София, и ще се превърне в едно от най-успешните му звена.

„Днес, на 22-ри май, Казанлък има не само желанието, но потенциала да бъде и вече е академичен град”, заяви кметът Галина Стоянова. „Държавата и бизнесът си стиснаха здраво ръцете за едно родолюбиво дело, така, както е било в миналото“, припомни тя и изрази своята увереност, че Технически колеж – Казанлък, ще се развива успешно и занапред.

От своя страна роф. д-р инж. Ивайло Ганев – директор на Технически колеж – Казанлък, заяви, че откриването на колежа е „със стратегическо значение за висшето техническо образование в цяла България“ и отбеляза въведения нов подход на обучение, пряко свързано с икономиката. Проф. Ганев обяви старта на новата кандидат-студентска кампания, която ще продължи до 28 август, като ден по-късно ще се проведе и  тестът по математика.

Представители на водещи фирми в региона отбелязаха, че Казанлък е пръв по брой работещи в машиностроенето на 1000 души население и изразиха гордост и щастие от откриването на Техническия колеж в града. Ръководителите на най-големите компании в сферата на машиностроенето в региона бяха категорични, че учебното заведение е една от най-важните инвестиции „в бъдещето на нашите деца и на техните деца”.

Технически университет - София е първият и най-големият, подпомогнал създаването на повечето от висшите технически училища у нас, с най-високата акредитационна оценка от всички висши училища в България, който задава образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на образованието и науката.

Високото равнище на компетентност, ангажираност и мотивираност на академичния състав на Технически университет - София, стремежът да се подобрява практическата приложимост на обучението и административното обслужване на учебния процес, повишените изисквания към студентите и докторантите станаха причина да бъдат предприети всички стъпки за разкриване на колеж с така необходимите за бизнеса специалности в сферата на машиностроенето.

На 23 октомври 2017 г. бе поставено началото на обучение, ориентирано към изискванията на работодателите. Този ден бе исторически за града, тъй като се сбъдна една мечта на поколения казанлъчани.

В навечерието на най-хубавия български празник – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 май, към студентите бяха отправени пожелания да носят тревожния дух на възрожденците и съвременници за мястото и ролята на българската култура у нас, в Европа и света. Никога да не избират лесния път и да търсят предизвикателствата!

24.05.2018 г.